!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Brunch för alla medlemmar den 11 november

Publicerad: 2017-11-04
Uppdaterad: 2017-12-06

Valberedningen bjuder gamla och nya medlemmar på brunch lördagen den 11 november kl 12-15. Här hittar du den fantastiska inbjudan. 

Dokument

BRUNCH.pdf 2017-11-04
Utskriftvänlig version

Byggnation längst Finnbergsvägen

Publicerad: 2017-10-03
Uppdaterad: 2017-10-03

Det finns planer för att bygga bostäder och förskola utefter Finnbergsvägen. Företagen som önskar bygga är Kuab och Skanska. Många undrar naturligtvis hur det kommer att påverka oss på Finnberget. En grupp har därför bildats bestående av representanter från Brf Finnberget och Brf Saltsjöhöjden och den ska gemensamt verka för att tillvarata båda föreningarnas intressen.

Utskriftvänlig version

Balkongprojektet

Publicerad: 2017-10-03
Uppdaterad: 2017-10-03

Arbetet med att bygga balkonger pågår. Det är många delar som ska falla på plats. Bygglov är beviljat för de aktuella fastigheterna. Centrumhuset var inte med i den här omgången, men arbetet med att ta fram bygglovsansökningar för Centrumhuset är beställt. När vi har namnen på alla intresserade kan Balcona som ska bygga balkongerna besöka samtliga intresserade för mätning samt för att ta fram underlag för individuella offerter.

Utskriftvänlig version

Problem med fönster eller balkongdörrar?

Publicerad: 2017-10-03
Uppdaterad: 2017-10-03

Ni som upplever problem med de nya fönstren och/eller de nya balkongdörrarna ska kontakta Janne. Janne kontaktar i sin tur byggfirman så att de får komma och åtgärda problemen.

Utskriftvänlig version

Rondellen upprustad

Publicerad: 2017-10-03
Uppdaterad: 2017-10-03

Rondellen mellan Stora gården och Nybygget har rustats upp. Janne och hans grabbar har byggt en trevlig rondell som är väl värd ett besök. Den beställdes av vår tidigare ordförande Gudrun, men av olika anledningar är det först nu i sommar som arbetet kunde genomföras.

Utskriftvänlig version

Planbesked För Finnbergsvägen 1

Publicerad: 2017-09-10
Uppdaterad: 2017-09-10

Här hittar ni planbesked för Finnbergsvägen 1. Enligt förslaget vill man bygga två hus bredvid det befintliga tegelhuset. Husen skulle, enligt förslaget bli 10 våningar respektive 12 våningar.

 

http://infobank.nacka.se/Handlingar/miljo_och_stadsbyggnadsnamnden//2017/20170830/07_plan_planbesked_Sicklaon_37_48_Finnbergsvagen_1/07_a_plan_planbesked_Sicklaon_37_48_tjskr_AJ.pdf

Utskriftvänlig version

Ombyggnation och flyttad hållplats

Publicerad: 2017-09-04
Uppdaterad: 2017-09-04

Under hösten kommer det ske ombyggnation av muren nedanför Finnberget, vid Kvarnholmsvägen. Det betyder att Gäddviken busshållplats kommer att flyttas 40 meter öster ut. 

Om du vill läsa mer om detta finns mer information på kommunens hemsida.

http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/vag-och-trafikprojekt/kvarnholmsvagen-vid-finnberget/

 

Utskriftvänlig version

Information om grannsamverkan

Publicerad: 2017-09-03
Uppdaterad: 2017-09-03

Vi har ju i föreningen diskuterat det här om att ansluta oss till grannsamverkan. Trots information så är det många av oss som känner oss osäkra på vad detta egentligen innebär. Här hittar du en broschyr om grannsamverkan som förhoppningsvis gör att det blir lite lättare att förstå.  

Dokument

Grannsamverkan.pdf 2017-09-03
Utskriftvänlig version

Möjlighet att pumpa cykeln

Publicerad: 2017-08-07
Uppdaterad: 2017-08-07

På årsstämman 2017 röstades det igenom en motion om att köpa in en däckpump till Finnberget. Nu är en sådan inköpt och placerad i garagelängan, bredvid parkeringsautomaten. Janne har satt upp en skylt för att man lättare ska hitta den. Nu kan man inte skylla på punka längre för att inte ta cykeln till jobbet! 

Utskriftvänlig version

Ny lokal för stämman

Publicerad: 2017-06-07
Uppdaterad: 2017-06-07

Istället för att vara i matsalen på Vilans skola kommer vi att vara i gymnastiksalen. Detta pga att lokalen tyvärr blivit dubbelbokad. Det är fortfarande samma tider för avprickning och start som gäller.

Gymnastiksalen ligger i en fristående byggnad och nås från skolgården. Innan stämman startar kommer någon att stå vid den vanliga skolentrén och visa er rätt om ni inte skulle hitta. 

Vi kommer tyvärr inte ha tillgång till duk och projektor, men då vi redan haft genomgången av ekonomin. Om någon skulle tycka att detta är absolut nödvändigt så hör av er till styrelsen@finnberget.se så får vi se om vi kan lösa det på något sätt. 

Väl mött!

Styrelsen

 

Utskriftvänlig version

Återupptagande av årsstämma 2017

Publicerad: 2017-05-24
Uppdaterad: 2017-05-24

Årsstämman den 22 maj ajournerades kl 23.00 och återupptas därför den 14 juni kl 19.00. Stämman ajournerades under behandlingen av motioner (punkt 17 på dagordningen) och vi är framme vid motion nr 5.

Observera att stämman bara kan besluta om frågor som finns med på dagordningen så att alla har möjlighet att sätta sig in i dem före stämman.

Kallelser kommer att delas ut under kommande dagar.

 

Välkomna till den fortsatta årsstämman!

Dokument

Stämmohandlingar samlat 2017.pdf 2017-05-07
Utskriftvänlig version

Informationsträff med Balkona - Kom och ställ dina frågor!

Publicerad: 2017-05-19
Uppdaterad: 2017-05-19

Den 8 juni kl 18.30 kommer Balkona till oss för att informera om balkongprojektet. Träffen hålls i gemensamhetslokalen. Informationen rör de lägenheter där det är förberett för komplettering av balkong. Kom och ställ frågor och dryfta dina funderingar!

Utskriftvänlig version

Årsredovisningen och revisionsberättelse 2016

Publicerad: 2017-05-19
Uppdaterad: 2017-05-19

Här hittar ni årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2016.

Dokument

Arsredovisning och revisionsberattelse _Brf Finnberget Sicklaön 3724_2016.pdf 2017-05-19
Utskriftvänlig version

Nacka kommun har beslutat att inleda planarbete på Finnberget. Läs mer här.

Publicerad: 2017-05-16
Uppdaterad: 2017-05-16

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har beslutat att det är lämpligt att pröva KUAB:s förslag om exploatering av delar av Finnberget i en planprocess. Förslaget innehåller sammantaget ca 250 nya bostadslägenheter samt en förskola med 10 avdelningar.

I beslutet anges att ett beslut om antagandet av planförslaget bedöms kunna fattas i kvartal två 2021, men att bedömningen om ett antagande är preliminär och beroende av framtida prioriteringar av planläggning.

 

 

Här kan du läsa dokumentet i sin helhet.

 

Dokument

05_a_plan_planbesked_Sicklaon_37_40_mfl_tjskr.pdf 2017-05-16
Utskriftvänlig version

Solpaneler på Finnberget? Möte 9 maj 2017

Publicerad: 2017-05-03
Uppdaterad: 2017-05-03

 

 

Styrelsen undersöker möjligheterna att installera solpaneler på Finnberget som ett led i arbetet med att sänka energikostnaderna och få mer miljövänlig energi.

 

Vi har bjudit in Malin Strömgren från vårt elbolag Mälarenergi för att informera om förutsättningarna för att sätta upp solpaneler, vad det kan kosta och vilka effekter det kan ge.

 

Alla boende är välkomna till mötet med Malin Strömgren tisdagen den 9 maj kl 18.30 i gemensamhetslokalen, Finnbergsvägen 40.

 

Styrelsen

 

 

Utskriftvänlig version

Städdag 23 april

Publicerad: 2017-04-04
Uppdaterad: 2017-04-12

Söndag 23 april är det dags för vårens städdag. Vi samlas kl 10 vid trädgårdsförrådet på Finnbergsvägen 14. Kl 12 grillar vi tillsammans!

Utskriftvänlig version

Årsstämma 2017

2017-05-22 kl 18:30 till 21:00

Välkomna på årsstämma 2017 den 22 maj kl 19.00 med registrering från kl 18.30. Stämman kommer att äga rum på Vilans skola. 

 

Kallelse och möteshandlingar delas ut senast två veckor före stämman.

Utskriftvänlig version

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion