!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

För allas trevnad...

Publicerad: 2018-03-15
Uppdaterad: 2018-03-15

Vi har uppmärksammats på flera sätt på senaste att hundar rastas på innergårdarna och utanför gårdarna där folk går. För allas trevnad vill vi uppmana till att inte rasta era hundar på innergårdarna och där folk går. Om det skulle hända, för vi förstår att ibland har nöden ingen lag, så plocka upp efter era hundar så ingen råkar kliva i det eller något barn plockar upp det.

 

Utskriftvänlig version

Gratis kurs i första hjälpen/hjärt-lungräddning

Publicerad: 2018-03-07
Uppdaterad: 2018-03-07

Hej alla medlemmar!

 

Den 26 mars kl 18-21.15 kommer Röda korset hit för att ha en kurs i första hjälpen/hjärt- lungräddning för våra medlemmar. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i första hjälpen inklusive hjärt- lungräddning.

Kursens innehåll:

L-ABC (Livsfarligt läge, andning, blödning och cirkulationssvikt)

Kontroll av livstecken

Medvetslöshet - stabilt sidoläge

Larma

Utföra hjärt-lungräddning

Åtgärder vid luftvägsstopp

Stoppa blödning

Förebygga cirkulationssvikt

 

Inga särskilda förkunskaper krävs för att kunna delta i kursen. Det är bra om man har oömma kläder för det är en del praktiska övningar.

Kursen kommer endast att genomföras om det blir fler än 10 personer som anmäler sig och maxantalet för antalet delatagande är 14 personer. Kursen är kostnadfri och kommer att äga rum i gemensamhetslokalen.

Eftersom det är ett begränsat antal platser så är det först till kvarn som gäller.

Om du vill delta så mejla namn och vilken port du bor i till lisasofiaahlstrom@gmail.com.

 

 

Utskriftvänlig version

Garantibesiktning av fönsterprojektet

Publicerad: 2018-02-26
Uppdaterad: 2018-03-01

I förra veckan delade vi ut en enkät om våra fönster och balkongdörrar. Det är väldigt viktigt att alla tar sig tid och fyller i dem och lägger dem i brevlådan på Finnbergsvägen 4. Detta är för att snart så löper tiden för garantibesiktningen av fönsterprojektet ut. Om det finns systemfel på fönstrena eller balkongdörrarna så hoppas vi på att kunna upptäcka det och då omfattas sådana fel i framtiden också av garantin. En besiktningsman ska därför också få komma hit till föreningen och ta sig en titt.

 

Vi återkommer med mer information för de som eventuellt är berörda. 

Utskriftvänlig version

Motioner till årets stämma

Publicerad: 2018-02-24
Uppdaterad: 2018-02-24

Glöm inte bort att inkomma med era goda idéer och förslag i form av motioner till årets stämma. Sista datumet för motioner att vara styrelsen tillhanda är den 1 mars. Du kan mejla dem till styrelsen@finnberget.se eller lägga den/dem i brevlådan hos fastighetsskötarens kontor, Finnbergsvägen 4. 

Datum för stämman är inte fastställt än, men den kommer att äga rum i maj månad. 

Utskriftvänlig version

Elavbrott i Nybygget

Publicerad: 2018-02-21
Uppdaterad: 2018-02-21

Pga ett akut elproblem måste strömmen brytas i nybygget (port 54-60) omgående. Felet beräknas vara åtgärdat inom en timme. 

Utskriftvänlig version

Vattentrycket ska vara återställt

Publicerad: 2018-02-02
Uppdaterad: 2018-02-02

Under morgonen har det varit dåligt vattentryck i våra kranar. Felet är nu identifierat och åtgärdat. Det var ett rörbyte på Kvarholmen som orsakade detta.

Utskriftvänlig version

Dåligt vattentryck

Publicerad: 2018-02-02
Uppdaterad: 2018-02-02

Det är dåligt vattentryck i kranarna just nu. Janne är underrättad och utredning pågår. 

 

Utskriftvänlig version

Infobrev

Publicerad: 2018-01-13
Uppdaterad: 2018-02-02

Hej!

 

Här hittar ni infobrevet som gick ut i brevlådorna i december -18.

 

Dokument

Till Alla Medlemmar.pdf 2018-01-13
Utskriftvänlig version

Ny avgift för besöksparkeringen

Publicerad: 2018-01-09
Uppdaterad: 2018-01-09

Q-Park har genomfört en översyn av de olika avgifterna på besöksparkeringarna som råder i vårt närområde med syfte att se till att avgifterna är anpassade till marknaden. De har nu sett att avgifterna här är lägre i förhållande till den nivå som råder runtomkring. Därför kommer taxan inom kort kommer att justeras till 7 kr/h

Utskriftvänlig version

Brunch för alla medlemmar den 11 november

Publicerad: 2017-11-04
Uppdaterad: 2017-12-06

Valberedningen bjuder gamla och nya medlemmar på brunch lördagen den 11 november kl 12-15. Här hittar du den fantastiska inbjudan. 

Dokument

BRUNCH.pdf 2017-11-04
Utskriftvänlig version

Byggnation längst Finnbergsvägen

Publicerad: 2017-10-03
Uppdaterad: 2017-10-03

Det finns planer för att bygga bostäder och förskola utefter Finnbergsvägen. Företagen som önskar bygga är Kuab och Skanska. Många undrar naturligtvis hur det kommer att påverka oss på Finnberget. En grupp har därför bildats bestående av representanter från Brf Finnberget och Brf Saltsjöhöjden och den ska gemensamt verka för att tillvarata båda föreningarnas intressen.

Utskriftvänlig version

Balkongprojektet

Publicerad: 2017-10-03
Uppdaterad: 2017-10-03

Arbetet med att bygga balkonger pågår. Det är många delar som ska falla på plats. Bygglov är beviljat för de aktuella fastigheterna. Centrumhuset var inte med i den här omgången, men arbetet med att ta fram bygglovsansökningar för Centrumhuset är beställt. När vi har namnen på alla intresserade kan Balcona som ska bygga balkongerna besöka samtliga intresserade för mätning samt för att ta fram underlag för individuella offerter.

Utskriftvänlig version

Problem med fönster eller balkongdörrar?

Publicerad: 2017-10-03
Uppdaterad: 2017-10-03

Ni som upplever problem med de nya fönstren och/eller de nya balkongdörrarna ska kontakta Janne. Janne kontaktar i sin tur byggfirman så att de får komma och åtgärda problemen.

Utskriftvänlig version

Rondellen upprustad

Publicerad: 2017-10-03
Uppdaterad: 2017-10-03

Rondellen mellan Stora gården och Nybygget har rustats upp. Janne och hans grabbar har byggt en trevlig rondell som är väl värd ett besök. Den beställdes av vår tidigare ordförande Gudrun, men av olika anledningar är det först nu i sommar som arbetet kunde genomföras.

Utskriftvänlig version

Planbesked För Finnbergsvägen 1

Publicerad: 2017-09-10
Uppdaterad: 2017-09-10

Här hittar ni planbesked för Finnbergsvägen 1. Enligt förslaget vill man bygga två hus bredvid det befintliga tegelhuset. Husen skulle, enligt förslaget bli 10 våningar respektive 12 våningar.

 

http://infobank.nacka.se/Handlingar/miljo_och_stadsbyggnadsnamnden//2017/20170830/07_plan_planbesked_Sicklaon_37_48_Finnbergsvagen_1/07_a_plan_planbesked_Sicklaon_37_48_tjskr_AJ.pdf

Utskriftvänlig version

Ombyggnation och flyttad hållplats

Publicerad: 2017-09-04
Uppdaterad: 2017-09-04

Under hösten kommer det ske ombyggnation av muren nedanför Finnberget, vid Kvarnholmsvägen. Det betyder att Gäddviken busshållplats kommer att flyttas 40 meter öster ut. 

Om du vill läsa mer om detta finns mer information på kommunens hemsida.

http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/vag-och-trafikprojekt/kvarnholmsvagen-vid-finnberget/

 

Utskriftvänlig version

Information om grannsamverkan

Publicerad: 2017-09-03
Uppdaterad: 2017-09-03

Vi har ju i föreningen diskuterat det här om att ansluta oss till grannsamverkan. Trots information så är det många av oss som känner oss osäkra på vad detta egentligen innebär. Här hittar du en broschyr om grannsamverkan som förhoppningsvis gör att det blir lite lättare att förstå.  

Dokument

Grannsamverkan.pdf 2017-09-03
Utskriftvänlig version

Möjlighet att pumpa cykeln

Publicerad: 2017-08-07
Uppdaterad: 2017-08-07

På årsstämman 2017 röstades det igenom en motion om att köpa in en däckpump till Finnberget. Nu är en sådan inköpt och placerad i garagelängan, bredvid parkeringsautomaten. Janne har satt upp en skylt för att man lättare ska hitta den. Nu kan man inte skylla på punka längre för att inte ta cykeln till jobbet! 

Utskriftvänlig version

Ny lokal för stämman

Publicerad: 2017-06-07
Uppdaterad: 2017-06-07

Istället för att vara i matsalen på Vilans skola kommer vi att vara i gymnastiksalen. Detta pga att lokalen tyvärr blivit dubbelbokad. Det är fortfarande samma tider för avprickning och start som gäller.

Gymnastiksalen ligger i en fristående byggnad och nås från skolgården. Innan stämman startar kommer någon att stå vid den vanliga skolentrén och visa er rätt om ni inte skulle hitta. 

Vi kommer tyvärr inte ha tillgång till duk och projektor, men då vi redan haft genomgången av ekonomin. Om någon skulle tycka att detta är absolut nödvändigt så hör av er till styrelsen@finnberget.se så får vi se om vi kan lösa det på något sätt. 

Väl mött!

Styrelsen

 

Utskriftvänlig version

Återupptagande av årsstämma 2017

Publicerad: 2017-05-24
Uppdaterad: 2017-05-24

Årsstämman den 22 maj ajournerades kl 23.00 och återupptas därför den 14 juni kl 19.00. Stämman ajournerades under behandlingen av motioner (punkt 17 på dagordningen) och vi är framme vid motion nr 5.

Observera att stämman bara kan besluta om frågor som finns med på dagordningen så att alla har möjlighet att sätta sig in i dem före stämman.

Kallelser kommer att delas ut under kommande dagar.

 

Välkomna till den fortsatta årsstämman!

Dokument

Stämmohandlingar samlat 2017.pdf 2017-05-07
Utskriftvänlig version

Informationsträff med Balkona - Kom och ställ dina frågor!

Publicerad: 2017-05-19
Uppdaterad: 2017-05-19

Den 8 juni kl 18.30 kommer Balkona till oss för att informera om balkongprojektet. Träffen hålls i gemensamhetslokalen. Informationen rör de lägenheter där det är förberett för komplettering av balkong. Kom och ställ frågor och dryfta dina funderingar!

Utskriftvänlig version

Årsredovisningen och revisionsberättelse 2016

Publicerad: 2017-05-19
Uppdaterad: 2017-05-19

Här hittar ni årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2016.

Dokument

Arsredovisning och revisionsberattelse _Brf Finnberget Sicklaön 3724_2016.pdf 2017-05-19
Utskriftvänlig version

Nacka kommun har beslutat att inleda planarbete på Finnberget. Läs mer här.

Publicerad: 2017-05-16
Uppdaterad: 2017-05-16

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har beslutat att det är lämpligt att pröva KUAB:s förslag om exploatering av delar av Finnberget i en planprocess. Förslaget innehåller sammantaget ca 250 nya bostadslägenheter samt en förskola med 10 avdelningar.

I beslutet anges att ett beslut om antagandet av planförslaget bedöms kunna fattas i kvartal två 2021, men att bedömningen om ett antagande är preliminär och beroende av framtida prioriteringar av planläggning.

 

 

Här kan du läsa dokumentet i sin helhet.

 

Dokument

05_a_plan_planbesked_Sicklaon_37_40_mfl_tjskr.pdf 2017-05-16
Utskriftvänlig version

Solpaneler på Finnberget? Möte 9 maj 2017

Publicerad: 2017-05-03
Uppdaterad: 2017-05-03

 

 

Styrelsen undersöker möjligheterna att installera solpaneler på Finnberget som ett led i arbetet med att sänka energikostnaderna och få mer miljövänlig energi.

 

Vi har bjudit in Malin Strömgren från vårt elbolag Mälarenergi för att informera om förutsättningarna för att sätta upp solpaneler, vad det kan kosta och vilka effekter det kan ge.

 

Alla boende är välkomna till mötet med Malin Strömgren tisdagen den 9 maj kl 18.30 i gemensamhetslokalen, Finnbergsvägen 40.

 

Styrelsen

 

 

Utskriftvänlig version

Städdag 23 april

Publicerad: 2017-04-04
Uppdaterad: 2017-04-12

Söndag 23 april är det dags för vårens städdag. Vi samlas kl 10 vid trädgårdsförrådet på Finnbergsvägen 14. Kl 12 grillar vi tillsammans!

Utskriftvänlig version

Årsstämma 2017

2017-05-22 kl 18:30 till 21:00

Välkomna på årsstämma 2017 den 22 maj kl 19.00 med registrering från kl 18.30. Stämman kommer att äga rum på Vilans skola. 

 

Kallelse och möteshandlingar delas ut senast två veckor före stämman.

Utskriftvänlig version

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion