!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Fjärrvärmen avstängd dagtid den 13 september

Publicerad: 2018-08-28 | Uppdaterad: 2018-08-28

Fjärrvärmen kommer att vara avstängd den 13 september mellan kl 0800-1600.

Detta innebär att endast kallvatten kommer att fungera under denna tid.

 

 

Arbetet vid vändplan

Publicerad: 2018-08-24 | Uppdaterad: 2018-08-24

Sent igår kväll skedde grävningsarbete vid vändplanen för bussarna. Detta är kommunens mark och inget som föreningen har informerats om i förtid. Tydligen är det en läcka i fjärrvärmerören som man tätar. Skälet till att arbetet genomfördes så pass sent på kvällen är antagligen för att man väntat tills att sista bussen gått.

Vi vet inte om arbete kommer att genomföras även ikväll.

 

 

Möte med Nacka kommun

Publicerad: 2018-08-16 | Uppdaterad: 2018-08-16

Möte med Nacka kommun

Den 20 september mellan kl 18 -19 har vi inbjudits att delta i ett informationsmöte med representanter från Nacka Kommun. Möte hålls i Nackasalen, Stadshuset och ämnet är byggplaner i vår närhet. Nu har vi möjlighet att ställa alla frågor vi har kring vad som är beslutat, vad som ligger i planerna och att påverka beslutsfattarna. Missa inte detta tillfälle!

 

 

Eldningsförbud

Publicerad: 2018-07-20 | Uppdaterad: 2018-07-20

Det råder sedan några veckor tillbaka eldningsförbud i Stockholms län. Detta gäller också särskilt iordningställda grillplatser. Vi vill därför påminna alla medlemmar om att detta även omfattar våra grillplatser på berget. Ni kan läsa mer om detta på https://www.nacka.se/nyheter-start/2018/07/eldningsforbud-i-stockholms-lan/.

Fortsatt stämma den 27 juni

Publicerad: 2018-06-03 | Uppdaterad: 2018-06-03

Årets stämma ajournerades kl 22 den 24 maj och kommer att fortsätta igen den 27 juni. Vi kommer återigen vara i matsalen på Vilans skola och vi börjar kl 19, men med avprickning från och med kl 18.30. 

Här hittar ni kallelsen till som gick ut den 4 maj om ni vill skriva ut motionerna och styrelsens förslag på nytt. 

 

Väl mött!

Styrelsen

Dokument

Stämmohandlingar 2018.pdf 2018-06-03

Årsredovisning

Publicerad: 2018-05-17 | Uppdaterad: 2018-05-17

Här hittar ni årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017.

Dokument

Arsredovisning och revisionsberattelse _Brf Finnberget Sicklaön 3724_2017.pdf 2018-05-17

Information om byggplanerna runt Finnberget

Publicerad: 2018-05-17 | Uppdaterad: 2018-05-17

Här hittar ni information om byggplanerna runt Finnberget och vårt närområde. För er som inte var på förra årets stämma så tilsatte Brf Finnberget under 2017 en arbetsgrupp för att hantera frågor kring detta och bevaka föreningens och dess medlemmars intressen. Detta arbete sker i samverkan med en arbetsgrupp tillsatt av Brf Saltsjöhöjden. Denna information syftar till att informera föreningens medlemmar och vilket arbete föreningens arbetsgrupp gjort så här långt, status för de olika byggplanerna samt vad som kan förväntas ske framöver. 

Dokument

Information avseende byggplaner Finnbergsvägen och Kvarnholmsvägen.pdf 2018-05-17

Medlemmar får inte ställa ut egna möbler på gårdarna

Publicerad: 2018-05-16 | Uppdaterad: 2018-05-16

Medlemmar får inte ställa ut egna möbler på gårdarna pga av risken för barn att skadar sig. Endast möbler som är TÜV-certifierade får stå på gårdarna.

Om detta inte följs kan föreningen blir skadeståndsskyldig för det fall något skulle hända även om det är enskilda medlemmar som har valt att ställa ut möblerna. Styrelsen har för avsikt att informera om detta genom flera olika kanaler varpå skadeståndsansvar åligger de enskilda medlemmar som ställt ut möbler. 

Glasbehållarna på parkeringen är borttagna

Publicerad: 2018-05-16 | Uppdaterad: 2018-05-16

De stora glasbehållarna som stått ute vid parkeringen har tagits bort. Istället har det ställts in mindre glasbehållare i våra miljörum där man kan återvinna sitt glas.

 

 

 

Uppdatering: Inspektion av elcentraler

Publicerad: 2018-05-08 | Uppdaterad: 2018-05-08

Inom kort kommer Fastighetsägarna komma hit och tillsammans med Janne inspektera våra elcentraler för att vi sedan ska kunna gå vidare med nödvändiga åtgärder.

Städdag den 20 maj

Publicerad: 2018-04-21 | Uppdaterad: 2018-04-28

Boka in den 20 maj i kalendern för då är det dags för vårens städdag. Vi plockar skräp, städar och annat nyttigt för att göra vår närmiljö finare inför sommaren. Vi avslutar med fika, något gott att äta och möjlighet att lära känna sina grannar lite bättre. 

Hoppas att vi ses då!

 

Årets stämma äger rum den 24 maj

Publicerad: 2018-03-28 | Uppdaterad: 2018-03-28

Datum är bokat för årets stämma. Den kommer att äga rum kl 18.30 den 24 maj och vi kommer att vara i matsalen i Vilans skola. En formell kallelse samt övriga handlingar kommer att komma under maj månad.

Informationsmöte om prioriterade renoveringsbehov

Publicerad: 2018-03-28 | Uppdaterad: 2018-03-28

Den 24 april kl 18.30 kommer föreningen att ha ett informationsmöte om prioriterade renoveringsbehov och de finansieringsalternativ som står oss till buds. Mötet kommer att äga rum i matsalen i Vilans skola. Information om vad som kommer att avhandlas under mötet kommer att delas ut i brevlådorna i slutet av v 13. Det kommer att delta en representant från Fastighetsägarna som vi kan ställa frågor till.

Vi i styrelsen vill understryka att detta endast är ett informationsmöte och att inga beslut ska fattas under detta möte.

Väl mött!

För allas trevnad...

Publicerad: 2018-03-15 | Uppdaterad: 2018-03-15

Vi har uppmärksammats på flera sätt på senaste att hundar rastas på innergårdarna och utanför gårdarna där folk går. För allas trevnad vill vi uppmana till att inte rasta era hundar på innergårdarna och där folk går. Om det skulle hända, för vi förstår att ibland har nöden ingen lag, så plocka upp efter era hundar så ingen råkar kliva i det eller något barn plockar upp det.

 

Gratis kurs i första hjälpen/hjärt-lungräddning

Publicerad: 2018-03-07 | Uppdaterad: 2018-03-07

Hej alla medlemmar!

 

Den 26 mars kl 18-21.15 kommer Röda korset hit för att ha en kurs i första hjälpen/hjärt- lungräddning för våra medlemmar. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i första hjälpen inklusive hjärt- lungräddning.

Kursens innehåll:

L-ABC (Livsfarligt läge, andning, blödning och cirkulationssvikt)

Kontroll av livstecken

Medvetslöshet - stabilt sidoläge

Larma

Utföra hjärt-lungräddning

Åtgärder vid luftvägsstopp

Stoppa blödning

Förebygga cirkulationssvikt

 

Inga särskilda förkunskaper krävs för att kunna delta i kursen. Det är bra om man har oömma kläder för det är en del praktiska övningar.

Kursen kommer endast att genomföras om det blir fler än 10 personer som anmäler sig och maxantalet för antalet delatagande är 14 personer. Kursen är kostnadfri och kommer att äga rum i gemensamhetslokalen.

Eftersom det är ett begränsat antal platser så är det först till kvarn som gäller.

Om du vill delta så mejla namn och vilken port du bor i till lisasofiaahlstrom@gmail.com.

 

 

Garantibesiktning av fönsterprojektet

Publicerad: 2018-02-26 | Uppdaterad: 2018-03-01

I förra veckan delade vi ut en enkät om våra fönster och balkongdörrar. Det är väldigt viktigt att alla tar sig tid och fyller i dem och lägger dem i brevlådan på Finnbergsvägen 4. Detta är för att snart så löper tiden för garantibesiktningen av fönsterprojektet ut. Om det finns systemfel på fönstrena eller balkongdörrarna så hoppas vi på att kunna upptäcka det och då omfattas sådana fel i framtiden också av garantin. En besiktningsman ska därför också få komma hit till föreningen och ta sig en titt.

 

Vi återkommer med mer information för de som eventuellt är berörda. 

Motioner till årets stämma

Publicerad: 2018-02-24 | Uppdaterad: 2018-02-24

Glöm inte bort att inkomma med era goda idéer och förslag i form av motioner till årets stämma. Sista datumet för motioner att vara styrelsen tillhanda är den 1 mars. Du kan mejla dem till styrelsen@finnberget.se eller lägga den/dem i brevlådan hos fastighetsskötarens kontor, Finnbergsvägen 4. 

Datum för stämman är inte fastställt än, men den kommer att äga rum i maj månad. 

Elavbrott i Nybygget

Publicerad: 2018-02-21 | Uppdaterad: 2018-02-21

Pga ett akut elproblem måste strömmen brytas i nybygget (port 54-60) omgående. Felet beräknas vara åtgärdat inom en timme. 

Vattentrycket ska vara återställt

Publicerad: 2018-02-02 | Uppdaterad: 2018-02-02

Under morgonen har det varit dåligt vattentryck i våra kranar. Felet är nu identifierat och åtgärdat. Det var ett rörbyte på Kvarholmen som orsakade detta.

Dåligt vattentryck

Publicerad: 2018-02-02 | Uppdaterad: 2018-02-02

Det är dåligt vattentryck i kranarna just nu. Janne är underrättad och utredning pågår. 

 

Infobrev

Publicerad: 2018-01-13 | Uppdaterad: 2018-02-02

Hej!

 

Här hittar ni infobrevet som gick ut i brevlådorna i december -18.

 

Dokument

Till Alla Medlemmar.pdf 2018-01-13

Ny avgift för besöksparkeringen

Publicerad: 2018-01-09 | Uppdaterad: 2018-01-09

Q-Park har genomfört en översyn av de olika avgifterna på besöksparkeringarna som råder i vårt närområde med syfte att se till att avgifterna är anpassade till marknaden. De har nu sett att avgifterna här är lägre i förhållande till den nivå som råder runtomkring. Därför kommer taxan inom kort kommer att justeras till 7 kr/h

Brunch för alla medlemmar den 11 november

Publicerad: 2017-11-04 | Uppdaterad: 2017-12-06

Valberedningen bjuder gamla och nya medlemmar på brunch lördagen den 11 november kl 12-15. Här hittar du den fantastiska inbjudan. 

Dokument

BRUNCH.pdf 2017-11-04

Byggnation längst Finnbergsvägen

Publicerad: 2017-10-03 | Uppdaterad: 2017-10-03

Det finns planer för att bygga bostäder och förskola utefter Finnbergsvägen. Företagen som önskar bygga är Kuab och Skanska. Många undrar naturligtvis hur det kommer att påverka oss på Finnberget. En grupp har därför bildats bestående av representanter från Brf Finnberget och Brf Saltsjöhöjden och den ska gemensamt verka för att tillvarata båda föreningarnas intressen.

Balkongprojektet

Publicerad: 2017-10-03 | Uppdaterad: 2017-10-03

Arbetet med att bygga balkonger pågår. Det är många delar som ska falla på plats. Bygglov är beviljat för de aktuella fastigheterna. Centrumhuset var inte med i den här omgången, men arbetet med att ta fram bygglovsansökningar för Centrumhuset är beställt. När vi har namnen på alla intresserade kan Balcona som ska bygga balkongerna besöka samtliga intresserade för mätning samt för att ta fram underlag för individuella offerter.

Problem med fönster eller balkongdörrar?

Publicerad: 2017-10-03 | Uppdaterad: 2017-10-03

Ni som upplever problem med de nya fönstren och/eller de nya balkongdörrarna ska kontakta Janne. Janne kontaktar i sin tur byggfirman så att de får komma och åtgärda problemen.

Rondellen upprustad

Publicerad: 2017-10-03 | Uppdaterad: 2017-10-03

Rondellen mellan Stora gården och Nybygget har rustats upp. Janne och hans grabbar har byggt en trevlig rondell som är väl värd ett besök. Den beställdes av vår tidigare ordförande Gudrun, men av olika anledningar är det först nu i sommar som arbetet kunde genomföras.

Städdag 23 april

Publicerad: 2017-04-04 | Uppdaterad: 2017-04-12

Söndag 23 april är det dags för vårens städdag. Vi samlas kl 10 vid trädgårdsförrådet på Finnbergsvägen 14. Kl 12 grillar vi tillsammans!

Årsstämma 2017

2017-05-22 kl 18:30 till 21:00

Välkomna på årsstämma 2017 den 22 maj kl 19.00 med registrering från kl 18.30. Stämman kommer att äga rum på Vilans skola. 

 

Kallelse och möteshandlingar delas ut senast två veckor före stämman.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion