!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklarinfo

 

Om Brf Finnberget, Sicklaön 37:24, org.nr 769606-5841

(Senast uppdaterad april 2018)

Nedanstående sammanställning bör ge er som mäklare/säljare den mesta av den information ni söker inför förestående försäljning av en bostadsrätt inom Brf Finnberget.

Tillhandahålles av säljaren:

Grundinformation såsom adress, lägenhetsnummer (observera: tresiffrigt nummer mellan 001-237), säljare, pris

Tillhandahålles av Brf Finnbergets förvaltare:

 • Aktuella innehavare av bostadsrätten

 • Pantsättningar på bostadsrätten

 • Eventuella ekonomiska krav på säljaren

 • Månadsavgift för objektet

 • Boarea

 • Andelstal

Föreningen förvaltas av SBC – Sveriges Bostadsrättscentrum AB
Kontakt: Therése Nilsson, therese.nilsson@sbc.se, 08-775 72 15

Övriga uppgifter från Brf Finnberget

Inledande kommentarer och svar på FAQ:

 • Energideklaration är genomförd under 2012 och återfinns hos Boverket med Energideklarations-ID 496470.

 • Sedan 2012 har vi ett antal förråd att hyra ut till de boende som önskar extra förråd utöver de som hör till lägenheten. Storleken varierar och kostar 500 kr/kvm och år. Smidigt, billigt och nära för de som vill ha extra utrymme.

 • Kö till parkeringsplatser utomhus kan förekomma. Det råder lång kö till platser i föreningens parkeringsgarage samt grannföreningens p-hus (se mer nedan). Är du intresserad av en parkeringsplats kontakta parkering@finnberget.se

 • Ingen avgiftsändring är planerad under 2018.

 • Renovering av en bostadsrätt ska anmälas eller i vissa fall ansökas till föreningen. Det görs på avsedd blankett som kan hämtas på föreningens hemsida.

Om föreningen

 • Skattemässig status: Privatbostadsföretag/äkta förening, bildades 2003

 • Antal lägenheter i föreningen: 226 st varav 17 hyresrätter (april 2018)

 •  När hyresgäst säger upp avtalet ombildas lägenheten normalt till bostadsrätt av föreningen.

 • Antal lokaler i föreningen: 7 st

Avgift:

 • Uppgift om månadsavgift tillhandahålles av vår förvaltare, se ovan.

 • I månadsavgiften ingår: värme, vatten, ett källarförråd vars storlek och placering varierar (går dock att hyra extra källarförråd).

 • Avgift för balkong/altan/terrass uppförda efter år 2007: För lägenhet som har balkong, altan eller terrass uppförda efter år 2007 utgår ett s.k. balkongtillägg om tre procent av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp per år. Avgiften debiteras månadsvis.

 • Överlåtelseavgift: Vid överlåtelse tar föreningen ut en överlåtelseavgift om 2.5 procent av ett prisbasbelopp vilket debiteras säljaren.

 • Pantsättningsavgift: Ja, uppgår till 1 procent av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

 • Ev. avgiftshöjning: Föreningens ekonomi är stabil och styrelsen har inte för avsikt att justera avgiften under den närmaste perioden.

Ägandefrågor:

 • Godkänns juridisk person som köpare av bostadsrätt inom föreningen: Nej

 • Eventuellt hembud: Nej

 • Är det OK med delat ägande? Ja, lägsta ägarandel 10 procent

Fastigheten

 • Fastighetens byggår: 1948-1954

 • Ombyggnadsår: 1988-1991

 • Äger föreningen marken: Ja

 • Byte av stammar: Bytt 1988-1991

 • Badrum: Bytt 1988-1991

 • Ventilation: Bytt 1988-1991

 • El-stammar: Bytt 1989-1991 i lägenheterna

 • Finns 3-fas el indraget: Nej (men avvikelser kan förekomma)

 • Är fasaden putsad? Ja, 1990-91

 • Vad för slags köksfläkt kan man ha i lägenheten? Kolfilterfläkt utan anslutning till ventilation alternativt dragkåpa (utan motor) kopplad till fastighetens ventilation.

 • Vad är det för uppvärmning i fastigheten: Fjärrvärme

 • Trappstädning sköts av: Städfirma

Har föreningen beslutat utföra någon större reparation eller ombyggnad av fastigheten:

Ja, underhåll följer underhållsplan vilket för 2018 innebär bland annat:)

 • El & Kraft, inkommande eldragningar ses över och byts vid behov.

 • Förlänga trappan från nuvarande busshållplats upp till Finnberget.

 • Tak och fasad ses över under de närmaste åren.

Hur ska underhåll/renovering finansieras?
Genom avgifter samt kapital från försäljning av hyresrätt samt uthyrning/ombildning av lokaler ses över som ett alternativ.

Gemensamma utrymmen: Tvättstuga, samlingslokal/övernattning, grillplatser, cykelförråd (tillgång varierar beroende på gård/trappa), barnvagnsrum (tillgång varierar beroende på gård/trappa)

Gemensamhetslokal: Uthyres för övernattning samt lugnare tillställningar, 300 kr/dygn

Kabel-TV/Bredband/Fiber?
Ja, Boende kan välja att få TV, telefoni och bredband digital-tv levererad av Com Hem eller Telia. Avtal tecknas separat med respektive distributör.

Genomfört underhåll / åtgärder på fastigheten

2017 Stamspolning

2017 OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

2015-2016 Byte av fönster

2013 Byte av VA-ledning, börjat med matavfallsinsamling i mindre skala,

2012 Underhåll av undercentraler med byte av varmvattenväxlare, byte av samtliga ventiler på värmestammarna, renovering av uteplatser på ”Varvsgården” Finnbergsvägen 44-50, nedtagning av almsjuka träd, installation av fiber (Telia), energideklaration,

2011 Delvis ny puts på fasaderna vid Finnbergvägen 3, 38 och 54

Nyasfaltering av hela området

2008-2012 Nya balkonger

2010 ommålning av trapphusen, ny armatur i trapphusen, stamspolning, iordningställande av grillplatser,

2009 Extra belysning vid entréerna, uppfräschning av gemensamhetslokalens

övernattningsdel

2008 OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

P-platser

 • Parkeringsplatser: 134 st. 350 kr/mån, kö kan förekomma. Parkeringsplatserna är avsedda för personbilar. Möjlighet att hyra något större p-platser för lätt lastbil kan finnas. Hyran är då 500 kr/mån. Viss kö råder till dessa platser.

 • Garage: 13 st. hyra 1250 kr/mån. Ca 15 personer i en kö som rör sig mycket sakta.

 • P-hus: 15 st platser belägna i grannföreningens parkeringshus, avgift 700 kr/mån, viss kö

 • Medlemmar som är intresserade av p-plats ombeds skicka ett mail till parkering@finnberget.se. Observera att man endast kan ha en parkeringplats per lägenhet. 

Vart skickas ansökan om medlemskap och vad händer sedan?

Brf Finnberget
Finnbergsvägen 4
131 31 Nacka

Ansökan om medlemskap hanteras fortlöpande. Bland annat görs en kreditupplysning på köpare.

Svar kommer i retur vanligast inom 14 dagar.

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion