!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Uthyrning i andra hand

 

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand, ska du lämna en skriftlig ansökan till styrelsen. All uthyrning i andra hand ska godkännas av styrelsen.

Som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst får du hyra ut din lägenhet i andra hand om du har det som i bostadsrättslagen beskrivs som ”beaktansvärda skäl”. Det kan till exempel vara arbete eller studier på annan ort, vård av anhörig på annan ort, FN-tjänst, sjukdom eller ”provboende” med sambo. Tillstånd för uthyrning i andra hand ges för ett år i taget, och högst i tre år.

Föreningen tillåter inte korttidsuthyrning via AirBnB eller andra liknande förmedlingstjänster. Skälet till detta är att det skulle innebära en ökad otrygghet och ett bristande skydd för övriga boende. Hyresnämnden i Stockholm har också prövat sådana uthyrningar och då ansett att det kan jämföras med hotellverksamhet och inte utgör grund för tillstånd att hyra ut i andra hand. 

Föreningen kan ta ut en avgift av den som upplåter sin lägenhet i andra hand. Avgiften per år uppgår till ett belopp motsvarande 10 procent av gällande prisbasbelopp. Om lägenheten upplåts under del av år beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Bostadsrättsinnehavaren eller hyresgästen har hela ansvaret för sin lägenhet och ska hålla kontakt med den som bor i lägenheten, bland annat för att få del av information från Brf Finnberget som inte sänds ut per post utan delas ut i brevlådorna. Den som hyr i andrahand får inte sätta upp sitt namn på dörren så att det döljer bostadsrättsinnehavarens namn.

Innehavaren av lägenheten måste uppge sin nya adress och ge styrelsen kopia på andrahandskontraktet.

Behöver uthyrningstiden av någon anledning förlängas, måste du få ett nytt medgivande från styrelsen. Även den ansökan ska vara skriftlig och ordnad i god tid. Bor andrahandshyresgästen kvar när tiden för det gamla tillståndet gått ut, räknas det som olovlig uthyrning i andra hand.

Garage och parkeringsplatser får enbart hyras ut i andra hand tillsammans med en lägenhet.

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion