!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering och ombyggnation

Renovering i lägenheter

Ansvaret för renovering och underhåll av lägenheter delas mellan bostadsrättsföreningen och medlemmen.

Innan du renoverar bör du kontrollera om du behöver göra en anmälan till bostadsrättsföreningen eller om du behöver ett tillstånd för det tänkta arbetet. Detta kan du se i blanketten för anmälan/ansökan om renovering.

Fläkt och ventilation

Fastigheten du bor i har frånluftventilation, vilket innebär att frånluften sugs ut med hjälp av fläktar. Fläktarna är oftast placerade på fastighetens yttertak och gemensamma för flera lägenheter (tex en fläkt för varje trapphus). Du får därför inte installera köksfläkt med egen motor.

Utomhusluften (tilluften) kommer in genom vädringsfönster eller springventiler.
Inomhusluften (frånluften) sugs ut via ventiler och kanaler från badrum, WC och kök.

I köket kan du ha en spiskåpa med forceringsspjäll installerad. Forceringsspjället öppnar du vid matlagning för att få bort ev. matos.

Det du alltid ska tänka på är följande:

  • Kontrollera att springventiler alt. vädringsfönster i sovrum och vardagsrum är öppna så att luft kan komma in i lägenheten. (Det behövs ingen stor springa på vädringsfönstret).

  • Se till att frånluftventiler i badrum, WC och kök är öppna och rena från damm så att luften lätt kan passera ut. Rengöring av ventiler bör helst ske en gång per månad och görs lättast med hjälp av dammsugare. Om du inte rengör dina ventiler sugs smutsen in i ventilationssystemet och kan orsaka stopp, med dryga kostnader för rengöring som följd. Det är också viktigt att du inte ändrar ventilinställningen vid rengöring och inte annars heller - en ändrad ventilinställning, lika väl som en smutsig och igensatt ventil, påverkar luftflödet från övriga lägenheter.

  • Har du spiskåpa installerad - rengör kåpans filter minst en gång per månad.

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion